• 02128421844
  • شناسه ملی کارخانه
    14008685876
  • شناسه ملی کارخانه
    14008685876

بایگانی دسته بندی ها: شرکت ها

تحلیل شرکت ذوب روی اصفهان (فروی)

شرکت ذوب روی اصفهان در سال ۱۳۷۷ در منطقه معدنی ایرانکوه اصفهان تأسیس شده و سهام‌دار عمده آن شرکت باما است. سرمایه شرکت در حال حاضر ۶۰۰ میلیارد ریال است و آخرین افزایش سرمایه آن در سال ۱۳۹۷ و از ۴۰۰ به ۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.

ادامه مطلب