طی اسفند 98 معادل یک میلیون و 652 هزار تن فولاد خام در کشور تولید شد که 167 هزار تن بیشتر از اسفند سال 97 بود. به این ترتیب تولید فولاد خام در سال 98 به 20 میلیون و 226 هزار تن رسید.

همچنین طی اسفند 98 تولید تولید محصولات فولادی معادل یک میلیون و 70 هزار تن بود که در مقایسه با اسفند 97 رشد 25 هزار تنی را تجربه کرده است. تولید محصولات فولادی طی سالی که گذشت به 13 میلیون و 378 هزار تن رسید.

در مورد تولید کاتد مس طی اسفند 98 نیز باید به عدد 26 هزار تنی اشاره کنیم که نسبت به اسفند 97 معادل 2 هزار تن افزایش داشته است. در مجموع تولید کاتد مس طی سال 98 به 250 هزار تن رسید.

تولید آلومینا در اسفند 98 با کاهش 2 هزار تنی نسبت به اسفند 97 به 19 هزار تن رسید. به این ترتیب تولید آلومینا طی سال 98 معادل 233 هزار تن بوده است.

در عین حال، طی اسفند 98 تولید آلومینیوم با رشد 12 هزار تنی نسبت به اسفند 97 به عدد 29 هزار تن رسید. در مجموع تولید آلومینیوم طی سال 98 معادل 275 هزار تن بوده است.

کد خبر: 97593
تاریخ: 1399/01/30 – 23:31
منبع: خبرگزاری فارس