• 02128421844
 • شناسه ملی کارخانه
  14008685876
 • شناسه ملی کارخانه
  14008685876

معرفی

صفحه اصلی معرفی
About Img

شرکت معدنی اطلس کانی آریا

شرکت معدنی و صنعتی اطلس کانی آریا در شهریور 98 با شماره ثبت 3190 در دفتر ثبت شرکت های استان کرمان ثبت گردید. شرکت معدنی و صنعتی اطلس کانی آریا در افق چشم انداز خود در راستای اعتلای کشور جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانایی نیروهای مستعد ف متعهد ، جوان و با انگیزه و با بهره گیری از علم ، تجربه و دانش اقتصاد سعی خواهد نمود که خود را در زمره شرکت های هلدینگی این صنعت مطرح و گامهای بلندی در زمینه اکتشاف و استخراج دانش فنی ویژه کانی سنگ های آهن ، منگنز ، کرومیت ، مس ، روی ، آلومنیوم و سنگهای تزئینی و گرانبها و تولید فورمنگنز و فورکروم بردارد.

محل فعالیت شرکت در پهنه و گستره کشور جمهوری اسلامی ایران ودر قالب مجموعه معادن و کارخانه های متعدد برنامه ریزی شده است.که یک دفتر در استان کرمان شهرستان جیرفت و یک دفتر مرکزی در تهران بنا مستقر شده است.

در حال حاضر مدیریت شرکت بر عهده سه تن از فعالین این عرصه که بیش از بیست سال سعی و تلاش خود را درجهت کسب علم و تجربه فعالیت های معدنی و صنعتی مربوطه سپری نموده اند می باشد.

دریافت مشاورهمشاهده خدمات
award

فرآیند های داخلی

1) تامین پایدار و اقتصادی
2) تامین مواد اولیه از معادن تملیکی و معادن راکد و معادن در حال فعالیت

award

استخراج و فرآوری

1) تولید آهن،منگنز،کرومیت،مس،روی
2) تولید کنستانتره سنگ فوق از باطله های انباشته

award

مسئولیت اجتماعی

1) ارتقا سطح ایمنی و بهداشت کارکنان در محیط کار و صیانت از آنها و خانواده آنها
2) بالا بردن سطح فرهنگ و مشارکت های اجتماعی کارکنان و محیط های پیرامونی
3) محرومیت زدایی و توجه به زدودن فقر ،بیکاری و ....

award

جداسازی و ذوب

1) کارخانجات جداسازی فلزات گرانبها با بهره گیری از دانش روز
2) تاسیس کارخانه فور کروم و فور منگنز

چشم انداز آینده

گسترش شرکت اطلس کانی آریا و تبدیل آن به یک مجموعه هلدینگ بزرگ معدنی و صنعتی

* برآورده نمودن کلیه الزامات از جمله الزامات قانونی ، الزامات ذی نفعان و سایر الزامات دارای کاربرد.
* بهبود مستمر عملکردی و استانداردهای مدیرتی در شاخه های مختلف
* بهبود مستمر شاخص های زیست محیطی ، بهداشت شغلی در کلیه سطوح
* درک صحیح و متقابل از نیازها و انتظارات ذی نفعان
* تامین و مصرف صحیح منابع بویژه انرژی و آب
* حفظ ارزش های سازمانی و وفاداری به آنها
* اشتغالزایی و به کارگیری ظرفیت های بالقوه و بالفعل بومی محلی
* تعهد و الزامات فعالیت های اجتماعی فرهنگی و محرومیت زدایی
* تولید محصول با کیفیت با شاخصه های ملی و بین المللی
* توسعه بازارهای داخلی و کشف بازارهای جهانی
* توسعه و ساخت تجهیزات ملزومات فنی و بومی
* توسعه و تقویت پژوهش های علمی و میدانی

 • 30000تنکنستانتره منگنز
 • 30000تنکنستانتره کرومیت
 • 2000تنفورمنگنز
 • 2000تنفورکروم
 • 2000تنمس لپینگی کاتودی
 • 30000تنسنگ های تزرئینی و ساختمانی

طرح های توسعه

 • اخذ مجوزه های بهره برداری معادن مس ، منگنز ، کرومیت در 1399 تا 1400
 • اخذ پروانه تاسیس کارخانه لچینگ مس کاتود در 1399 تا 1401
 • اخذ پروانه تاسیس کارخانه فورمنگنز و فور کروم در 1400 تا 1402